เมื่อได้รับวัคซีนอีสุกอีใส?

บางครั้งโรคนี้อาจทำให้เกิดภาวะแทรกซ้อนร้ายแรงเช่นการติดเชื้อที่ผิวหนังอย่างรุนแรงแผลเป็นถาวรบนผิวหนังปอดบวมสมองอักเสบและถึงขั้นเสียชีวิตได้วัคซีนช่วยลดจำนวนผู้ป่วยลง 85% และป้องกันโรคอีสุกอีใสรุนแรงได้ 95-100% รายงาน.

วัคซีนอีสุกอีใสมีความสำคัญในการป้องกันโรคงูสวัดงูสวัด (โรคไหม้ตอนกลางคืน) ซึ่งอาจเกิดขึ้นได้หลายปีหลังจากเกิดโรค

เด็กทุกคนในเดือนที่ 12 จะได้รับวัคซีนฟรี 1 เข็มและเด็กทุกคนที่เกิดหลังวันที่ 1 มกราคม 2555 จะได้รับ