ประโยชน์ของเบคอน

เป็นผลิตภัณฑ์จากเนื้อสัตว์ที่ได้จากการหมักเกลือและอบแห้งเนื้อสัตว์ที่มีคุณค่าเช่นเบคอนเอนเทรโคตและเนื้อสันในซึ่งเป็นรสชาติดั้งเดิมของเรา เป็นอาหารหมักและดีต่อสุขภาพอย่างยิ่งที่ผลิตโดยการหมักเกลือและการบ่มเนื้อสัตว์โดยผ่านกระบวนการกดดันและความสัมพันธ์ระหว่างกัน