รังสีรักษาคืออะไร? การฉายรังสีและการฉายแสงเป็นอย่างไร?

หลังการฉายแสงมีเป้าหมายเพื่อให้ผู้ป่วยสามารถอยู่รอดและใช้ชีวิตต่อไปได้อย่างมีคุณภาพเมื่อการรักษาสิ้นสุดลง ด้วยเหตุนี้แทนที่จะเป็นการฉายรังสีที่กำหนดเป้าหมายไปยังพื้นที่กว้างเพื่อทำลายเนื้อเยื่อมะเร็งในอดีตกลับเน้นไปที่การรักษาที่เน้นพื้นที่เป้าหมายมากขึ้นและประสิทธิภาพของรังสีรักษาจึงเพิ่มสูงขึ้นมาก

RADIOTHERAPY ทำได้อย่างไร?

ในการรักษาด้วยรังสีรักษาจะมีการกำหนดบริเวณเนื้องอกและลำแสงรังสีจะถูกส่งไปยังร่างกายในปริมาณที่สูงเฉพาะเซลล์มะเร็งเท่านั้น ในตอนท้ายของกระบวนการนี้เป้าหมายคือเพื่อป้องกันการแพร่กระจายของเนื้อเยื่อมะเร็งป้องกันไม่ให้เซลล์มะเร็งแพร่กระจายไปยังเนื้อเยื่อและอวัยวะโดยรอบและเพื่อให้แน่ใจว่าเซลล์และเนื้อเยื่อมะเร็งที่สำคัญที่สุดจะตาย การฉายแสงเป็นการรักษาในระดับภูมิภาค ดังนั้นหลังจากการฉายแสง 15-20 นาทีผู้ป่วยสามารถดำเนินชีวิตต่อไปได้

การรักษาโรคมะเร็งแบบไหนใช้?

นอกจากวิธีการรักษาที่นำไปใช้ในผู้ป่วยมะเร็งมากกว่าครึ่งแล้วยังจำเป็นต้องใช้รังสีรักษา อย่างไรก็ตามหากเราจำเป็นต้องระบุชนิดของมะเร็งที่มีการใช้รังสีรักษาบ่อยที่สุดมะเร็งชนิดนี้สามารถระบุได้ดังนี้:

 • มะเร็งผิวหนัง
 • มะเร็งศีรษะและคอ
 • เนื้องอกในสมอง
 • โรคมะเร็งเต้านม
 • มะเร็งต่อมลูกหมาก
 • มะเร็งกระเพาะปัสสาวะ
 • โรคมะเร็งปอด
 • มะเร็งทางนรีเวช
 • เนื้องอกในเนื้อเยื่ออ่อน
 • เนื้องอกในกระดูก
 • มะเร็งระบบย่อยอาหาร
 • มะเร็งต่อมน้ำเหลือง
 • เนื้องอกในวัยเด็ก