ประโยชน์ต่อสุขภาพ 5 ประการของ Fenugreek

ในอดีต Fenugreek ถูกนำมาใช้สำหรับสภาวะสุขภาพที่หลากหลายรวมถึงอาการวัยหมดประจำเดือนและปัญหาทางเดินอาหาร นอกจากนี้ยังใช้สำหรับการชักนำแรงงาน